Szerhasználat
2011. nov. 14., DROG fókuszpont jelentése alapján

Elkészült a Nemzeti Drog Fókuszpont országjelentése.

A legszembeötlőbb változás 2010-ben a heroin háttérbe szorulása és az amfetaminok, valamint az új designer drogok fogyasztásának terjedése volt.

Az elmúlt négy évben mintegy másfélszeresére nőtt a 9-11. évfolyamos diákok drogérintettsége. A tanulók közel egyharmada (30,7 százalék) fogyasztott már valamilyen tiltott vagy legális drogot. A legnagyobb változás az amfetaminok használata esetében volt megfigyelhető, ahol több mint másfélszeresére nőtt a kipróbálók aránya. A fiúk és az idősebb korosztály továbbra is nagyobb arányban fogyaszt drogot.  A visszaélésszerű gyógyszerhasználat korábban a lányok körében volt elterjedtebb, a jelenlegi adatok szerint a nemek közötti különbség e téren eltűnni látszik.

ÁBRA. Az egyes szertípusokat életükben legalább egyszer fogyasztók aránya a 9. és 11. évfolyamos tanulók körében, 2006-ban és 2010-ben (az adatok százalékban kifejezve)2010-ben közel harmadával csökkent az opiátok okozta mérgezések száma, ugyanakkor 28 százalékos növekedés mutatkozott az amfetamin-mérgezések esetében, továbbá 55 százalékkal megugrott a kannabisz okozta mérgezések száma is. 
A tűcsere szolgáltatók kliensadatai a heroint intravénásan fogyasztók számának csökkenését jelzik. Ezzel párhuzamosan viszont nőtt az amfetamin-fogyasztók és az egyéb szert injektálók aránya, ami feltételezhetően a mefedron injektálásának terjedéséből adódott.
Átrendeződött a szintetikus szerek piaca. A tavalyi év legjelentősebb kábítószerpiaci fejleménye a szintetikus szerek piacának átalakulása volt: az ecstasy tabletták eltűntek, és új, sok esetben legális pszichoaktív hatóanyagot tartalmazó porok és tabletták jelentek meg, szokatlanul gyorsan terjedve. A mefedron népszerűsége néhány hónap leforgása alatt meghaladta az addig leggyakrabban használt szintetikus szer, az amfetamin kedveltségét úgy, hogy mindeközben az amfetamin-lefoglalások száma sem csökkent. 2010 őszén is folytatódott a marihuána legális alternatívájaként számon tartott, szintetikus kannabinoidokkal kezelt növényi anyagok terjedése. Emellett számos új szintetikus hatóanyag jelent meg, amelyek nem szerepelnek a tiltólistákon. Ezzel párhuzamos folyamat a legális szerek internetes piacának fejlődése.

És veled mi a helyzet?:
http://www.tinivagyok.hu/forum/topic?f=15&t=9&sid=482b2f6c5d05c5f2c91e1ac2f102cdc3