Tudnivalók az érettségi vizsgákról
2023. máj. 8., Szerkesztőség

Általános tudnivalók és az egyes tárgyak követelményei, a vizsga értékelése.

Általános tudnivalók

A vizsgázók az érettségi vizsga minden eseményére, az írásbeli vizsgára, a szóbeli vizsgára, a tájékoztató értekezletre és az eredményhirdetőre is ünnepi öltözetben jelennek meg.

Az érettségi vizsgáról (írásbeliről, szóbeliről) elkésni nem lehet. A vizsgázó úgy induljon el, hogy legalább 30 perccel a vizsga kihirdetett időpontja előtt a vizsga helyszínén legyen. Nem indokolhat késést sem közlekedési akadály, sem bármilyen személyes mulasztás vagy gondatlanság (csak egészen kivételes esemény, pl. természeti katasztrófa, közlekedési sztrájk stb.) Ha a vizsgázó neki felróható okból elkésik, vagy távol marad, vagy engedély nélkül eltávozik a vizsgáról, akkor az adott tárgyból (egy másik vizsgaidőszakban) csak javítóvizsgát tehet.

Az egyes tantárgyak követelményeiről, az értékelésről:

Magyar

A középszintű feladatsorral magyarból összesen 100 pontot szerezhettek. Középszinten 40 pontot kaphattok szövegértésért, 10 pont pedig az első feladatrészhez tartozó szövegalkotásáért jár. A második, műelemzést tartalmazó feladatrész ennél egy kicsit komplexebb:a  tartalmi minőségért 25 pont, a szövegszerkezetért 5 pont, a nyelvi igényességért pedig 10 pont járhat. Ezeken kívül 8 pontot kaphattok az írásképért és 2 pontot a helyesírásért is.

Emelt szinten szintén100 pont szerezhető: a szövegértési, nyelvi, valamint irodalmi műveltségi feladatsorral 40, a szövegalkotási feladatokkal 50 pont, a maradék 10 pont pedig ugyanúgy a helyesírásért és az írásképért jár.

Matematika

A középszintű írásbelin a magyarhoz hasonlóan matekból is összesen 100 pontot lehet összegyűjteni. Az első, rövid feladatokból álló feladatrészben maximum 30, a másodikban pedig maximum 70 pontot szerezhettetek, míg emelt szinten 51 és 64 ponttal összesen 115 pontot érhettek el.

 Történelem

Összesen 100 pontot szerezhettek a történelem érettségi két feladatrészében is. Ezek fele-fele arányban oszlanak meg, vagyis az egyszerű, rövid választ igénylő feladatokért 50, és az esszéfeladatokért szintén 50 pont járhat.

A pontozás emelt szinten is ugyanilyen.

Angol, német

A többitől eltérően a középszintű nyelvi érettségiken 100 helyett összesen 117 pontot kaphattok. A vizsgák pontozása így néz ki:

szövegértés 33 pont, nyelvhelyesség 18 pont, íráskészség 33 pont, hallott szöveg értése 33 pont.

Emelt szinten minden vizsgarészért 30 pont jár, ezért az összpontszám maximum 120 pont.

 

Tantárgyi tájékoztatók a vizsgakövetelményekről:

 

Vizsgatárgy Részletes vizsgakövetelmények A vizsga leírása
Biológia bio.pdf bio.pdf
Fizika fizika.pdf fizika.pdf
Földrajz foldrajz.pdf foldrajz.pdf
Informatika informatika.pdf informatika.pdf
Kémia kemia.pdf kemia.pdf
Magyar nyelv és irodalom magy.pdf magy.pdf
Matematika mat.pdf mat.pdf
Történelem tort.pdf tort.pdf