Cél az evészavarok megelőzése
2014. febr. 5., Sándor Imola – Szumska Irena – Túry Ferenc

Egy evészavarok megelőzését szolgáló programot mutatunk be cikksorozatunkban.
A neve: ProYouth

A hallgatói lét általában a személyiségfejlődés igen jelentékeny szakaszára esik, amikor több életfeladat is találkozik egymással.
A szakirodalomban 2000 óta ezt a korszakot, ami kb. a 18-25 év közötti időszakra tehető, Arnett nyomán egy új terminussal is illetik, ami az ún. „emerging adulthood", vagyis a készülődő felnőttség kora. Ez az időszak valahol a serdülőkor és fiatal felnőttkor közötti átmenetet jelöli, jellemzően más kihívások elé állítva a hallgatókat, sajátos megküzdési potenciálokat igényelve. A kapunyitási krízis fogalmát is gyakran összekapcsolják ezzel a korszakkal. A szakmai identitás formálódása, szülőkről történő leválás, tartós párkapcsolat kialakítása mind fontos állomások, amelyek sikeres teljesítéséhez elengedhetetlen a különféle szerepekkel történő azonosulás, az esetleges szerepkonfliktusokkal történő megbirkózás. Ott vannak az egyetemi létből adódó egyéb követelmények is (pl. tanulási nehézségek, vizsgastressz, kudarcok, beilleszkedési nehézségek, időnyomás stb.), amelyek szintúgy jelentős terheket róhatnak a hallgatókra. És mint minden más életszakaszban, itt is adódhatnak olyan sajátos életesemények (pl. betegségek, halál stb.), amelyek tovább nehezíthetik a megküzdést, életvezetési kríziseket okozva. Mivel ez egy átmeneti időszaknak tekinthető, természeténél fogva együtt jár egyfajta egyensúlyvesztéssel, aminek következtében a fiatalok fokozottan sérülékennyé válhatnak a különböző mentális zavarokra, betegségekre. Európában jelenleg a fiatalok 10-20%-ának vannak pszichés problémái. Hazai viszonylatban a droghasználat, dohányzás, alkoholfogyasztás, depressziós tünetegyüttes, szorongásos zavarok, kiégés, evészavarok csak néhány azok közül, amelyet a hallgatók körében leírtak.
Az ifjúkor és a fiatal felnőttkor a legsérülékenyebb időszak különösen az evészavarok (anorexia, bulimia, falászavar és elhízás) kifejlődése szempontjából.
A különböző prevenciós eljárások tehát pótolhatatlan értéket jelentenek a nehézségekkel való megküzdésben, a megfelelő életkészségek kialakításában, fejlesztésében, a különböző védő tényezők (pl. társas támogatás) mozgósításában.

Forrás:
Sándor Imola, Szumska Irena és Túry Ferenc:ProYouth program Magyarországon.
Korszerű lehetőségek a testi-lelki egészség megőrzésében, az evészavarok megelőzésében. FETA Könyvek 7.A kortárs segítés kultúrája. Kreatív és előremutató példák a hazai felsőoktatási intézményekben 2012-ben , pp.79-87.(2012)

Folytatjuk!