Az első szexuális élmények a fiúknál és a lányoknál
2013. aug. 26., külső forrás

Az Egészségfejlesztési Intézet 2010-ben végezte felmérését 14-16 éves iskolás fiatalok körében. Hátha érdekel benneteket.Hány éves korodban volt az első magömlésed? 
A kérdésre 87 fiú „még nem volt” választ adott, pedig életkoruk 14 évtől 18 évig terjed. A „még nem volt” választ adók átlagéletkora 15 év, holott az első magömlés idejére megjelölt átlagéletkor 11-13 között szóródik, a leggyakoribb érték a 12. életév.
Az előzőekben néhány attitűdkérdés bevonásával elemeztük az „aktivitásukat”. Vajon összefügg-e a fiúk esetében a szexuális aktivitás, érdeklődés mértéke azzal, hogy hány éves korukban történt meg az első magömlésük? A „nem aktívak” csoportjában az első magömlés időpontjára vonatkozó átlagéletkor 11,96 év, míg az „aktívak” csoportjában 11,93 – vagyis nem igazolható az összefüggés a korai érettség és a szexuális érdeklődés mértéke között.

Hány éves korodban volt először menstruációd?
Még nem volt 26 lánynak (2%), viszont 16 éves koráig mindenki elérte az ehhez szükséges fejlettséget. 9-10 évesen 55 lány, majd 11 évesen már 207 lánynak volt havi vérzése. A lányok átlagos életkora, amikor először történt meg a peteérésük: 12,46 év.

Hány évesen próbálkoztál először önkielégítéssel?
135 fiú még nem próbálkozott önkielégítéssel (a válaszolók egytizede). Három és kilenc éves kora közé teszi első kísérleteit a válaszolók további 9%-a, A többiek a tizedik és a 16. életévük közötti életkort jelölnek meg az alábbi számban és gyakoriságban.
Az önkielégítés kezdete és az általunk megítélt szexuális „aktivitás” gyakorisága némi összefüggést mutat, hiszen az önkielégítéssel először próbálkozó „nem aktívak” átlagéletkora 12,15 év, míg az „aktívnak” minősítettek esetében ez valamivel alacsonyabb átlagéletkort takar (11,68 év). Igaz, hogy a községekben élő fiatalok átlagéletkora alacsonyabb (hiszen 90%-uk nyolcadikos, vagyis 14-15 éves), de ezzel nem magyarázható az, hogy az önkielégítéssel a fiúk egyharmada még nem próbálkozott, mivel az önkielégítés kezdetének átlagos életkora a teljes mintában ennél alacsonyabb. A falvakban élő és tanuló diákok körében gyakoribb a cselekvéshez kapcsolódó stigma érzete, illetve a félelmük a kérdőívek névtelenségének, beazonosíthatatlanságának garantálása ellenére is. Az eddigiekben még nem próbálkozók aránya a fővárosban 3%, megyeszékhelyen élők esetében 7%, más városokban tanulók között pedig 9%. A lányok esetében 897 kérdezett (69%) még nem próbálkozott önkielégítéssel, ami legalább kétszerese a fiúk közötti előfordulásnak. Jellemzően a fiúknál kicsit később, 13-14 éves korukban válik gyakoribbá. A lányoknál ismét a falvakban élők között fordul elő a legritkább esetben az önkielégítés (17%), míg a fővárosban élő diáklányok körében a leggyakoribb (54%).

Hány évesen érezted magad komolyan szerelmesnek?
Csaknem kétszáz fiú (15%) és 244 lány (16%) még nem volt szerelmes. Néhány komolytalannak tűnő életkor megjelölést követően 5-6 éves kortól már tízesével akadnak olyan fiúk, akik a szerelmet már átélték. A legmagasabb gyakoriság a 12 éves kortól kezdődik és 16 éves korig tart. A legtöbben – a válaszoló fiúk fele – a 13-14 éves kort jelölték be. A lányok is hasonló korban válnak először szerelmessé, 14 évesen a legtöbben, és 16 évesen már szinte mindenki volt szerelmes.

Hány évesen csókolóztál, ölelkeztél először?
A fiúk 15%-a még nem került intim helyzetbe, komoly testi kontaktusba a másik nemmel. Az első alkalom idejének megjelölése erősen koncentrálódik a 12-14. évekre, a fiúknak csaknem fele ebben az életkorban csókolózott először. A lányok közül 281 fő (18%), eddig még nem került intim kapcsolatba a másik nemmel. A 13-14. életévében minden második lány már csókolózott.

A teljes vizsgálatot megtaláljátok itt:
http://www.oefi.hu/tanulmany_szex.pdf