Barátok...
2021. szept. 22., Zsiros Emese

...mint egészségünk zálogai.

Hali! Mizujs? thx. Valakinek muszáj elmesélnem! Mi a baj? Beszéljük már meg. Hallottad a jó hírt? lol... Elkísérsz? Bízz bennem,- számíthatsz rám. Mit gondolsz? Tényleg láttad őket? Találkozzunk már! Áh, ezzel nem vagy egyedül. Tudom, hogy furán hangzik, de ... Ne csináld már! J

Serdülőkorban a barátok segítséget várnak el egymástól a bizonytalan és szorongáskeltő helyzetek megértésében, és azokkal való megküzdésben. Számos tanulmány (Berndt és Savin- Williams, 1993; Newcomb és Bagwell, 1996) igazolta, hogy a szoros barátságok előnyösek a serdülők társas és személyiségfejlődése szempontjából. Azok a serdülők, akik támogatónak találják barátjukat, kevesebb iskolai és pszichológiai problémáról számolnak be, jobban bíznak társas elfogadottságukban, és kevésbé magányosak.

1. Barátok és barátnők – miben különböznek?

A barátság olyan emberi kapcsolat, amelynek szerepe meghatározó egész életünk folyamán. A serdülőkorban pedig kiemelkedő jelentőségűvé válik, mindkét nem képviselői számára. Kutatások szerint azonban a fiúkra és lányokra eltérő formája jellemző. 

Mik is ezek a különbségek és miben nyilvánulnak meg?

Hány közeli barátod van?
Általánosan megfigyelt tendencia, hogy a fiúk közül többen számolnak be a közeli barátok magasabb számáról, míg a lányokra inkább jellemző egy, –legjobb- barátnő, illetve a két barátnő említése.

Milyen könnyen tudod megbeszélni a téged nagyon foglalkoztató vagy zavaró dolgokat a barátaiddal?
Nemi különbségek tekintetében elmondható, hogy a lányok közül többen beszélnek „könnyen” problémáikról a legjobb és az azonos nemű barátaikkal, mint a fiúk.

Milyen gyakran találkoztok délután és este a héten? Milyen gyakran beszélsz a barátaiddal telefonon, interneten? 
Az iskola utáni találkozások, az otthonon kívül, barátokkal töltött esték magasabb száma jellemzi a fiúkat.  A napi telefonos, sms-es, e-mailen és chat-en keresztül történő elektronikus kapcsolattartás a lányokra jellemző inkább.

Összességében elmondható tehát, hogy a fiúk baráti köre kiterjedtebb, személyes találkozásuk gyakoribb és nehézkesebb számukra a problémáikról való kommunikáció a lányokhoz képest. Nem meglepő az a megfigyelés sem, miszerint a fiúk általában kevesebbet beszélnek a barátság természetéről és értelméről, mint a lányok.
Vannak, akik szerint a barátságkötésekben mutatkozó különbségek lányok és fiúk között inkább formaiak és nem lényegbeliek.  A barátnők esetében fontos szerepe van a beszélgetésnek, egymás meghallgatásának és ezzel együtt a titoktartásnak, ami garantálja meghittséget, elősegíti a személyes kitárulkozást. Elsősorban az érzelmek megosztását. A közeli barátnők gyakran követik figyelemmel a másik minden lépését, hívják gyakrabban telefonon egymást, hogy beszámoljanak és meghallgassák a másikat. Gondoljunk bele milyen fontos és sürgős a társas támogatás, ha egy fiúval kapcsolatban kérünk tanácsot, vagy ha a holnapi dolgozat miatt érzett szorongást csökkentenénk. 

A fiúk barátságának alapját a közös tevékenységek, a hasonló érdeklődési kör jelenti. A barátok esetében egy focimeccs, közös zenélés vagy a motorjavítás jelenti a baráti együttlétet. Ezért valószínűbb, hogy egy közös számítógépes játék miatt inkább veszik fel a fülhallgatót, mint érzelmeik és kétségeik felfedése érdekében a barátaikkal. Ha már beszélgetés, akkor inkább a sportról, kocsikról és a lányokról általában cserélnek véleményt.  Igazán fontos számukra a közös múlt, a közös élmények és a szórakozás a barátokkal való találkozások során. 

A két nem másféle nehéz helyzetben számít barátai segítségére, ennél fogva eltérő módon képzeli el a baráti támogatás módját is. A lányok inkább azt akarják, hogy a barátjuk olyan ember legyen, akivel megbeszélhetik a fiúkkal való kapcsolataikat, míg a fiúk inkább olyan barátot akartak, aki támogatja őket a szüleikkel, tanáraikkal és más hatalmi személyekkel szemben, ha bajba kerülnek.

Irodalom a témához kapcsolódóan

Cole M., Cole S. (2006): Fejlődéslélektan, Osiris Kiadó, Budapest
Dávid B., Albert F.:”Kit nevez Ön barátnak?” A barátság szociológiai megközelítésben, Századvég 2005/4. p. 91-127
Várnai D., Örkényi Á. (2007): Iskola, kortárs kapcsolatok, kortárs bántalmazás. In: Németh, Á. (szerk.) Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja. Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest, 158-170.forrás: pinkkiller.freeblog.hu